Training Programs | rmpaint
 
 
 
 
 
Seminarier
TPO: ONYX HD teknologi 
Kursen fokuserar på användandet av det vattenbaserade bashalssystemet och VOC-kompatibla produkter, i enlighet med gällande lagstiftning om utsläpp av lösningsmedel.

Klicka här för att ladda ner TPO
TPP: Tekniker i grundarbetet
Kursen introducerar deltagarna till moderna produkter och processer för att förbehandla metall-delar, så att de snabbt och effektivt kan producera högkvalitativa reparationer.

Klicka här för att ladda ner TPP
TPPL: Refinish av plast
Kursen introducerar deltagarna till moderna produkter och processer för att förbehandla plast-delar, så att de snabbt och effektivt kan producera högkvalitativa reparationer.

Klicka här för att ladda ner TPPL
TPB: Blendingtekniker
Detta seminarium gör det möjligt för deltagarna att identifiera och slutföra den snabbaste och mest effektiva reparationslösningen. Detta garanterar ett perfekt och pålitligt resultat för everyrepair jobb.

Klicka här för att ladda ned TPB
TPMS : Flerskikt
Kursen är inriktad på flerskiktslacker. Den har ett högt grad av praktiskt innehåll för att ge målare möjlighet att utföra en blending för färger i flera skikt för metalic eller solida färger.

Klicka här för att ladda ner TPMS
TPE: Effektiv applicering
Genom korrekt produktblandning, styrning av applikationsteknikerna och användning av rätt sprutpistol (rätt inställd) till den använda produkten och ytan som målas, kan lackeraren optimera sina applikationsmetoder och därmed bidra till att förbättra effektiviteten på skadeverkstaden.

Klicka här för att ladda ner TPE
TPCR:  Färgmatchning
Detta seminarium gör det möjligt för deltagarna att öka skadeverkstadens produktivitet genom att minska tiden som krävs för att identifiera färgen och för att säkerställa kundnöjdhet genom att identifiera rätt färg för en perfekt matchning.

Klicka här för att ladda ner TPCR
TPCA: Färgjustering
När kursen är avslutad kommer deltragarna kunna lösa komplexa färgproblem genom snabb och enkel färganalys.

Klicka här för att ladda ner TPCA
TPMA : Matt-skalekonceptet
Kursen är inriktad på korrekt och effektiv tillämpning av matta nyanser med hjälp av R-Ms produkter.

Klicka här för att ladda ner TPMA
 
R-M International Refinish Competence Center i Clermont de l’Oise, nära Paris, Frankrike

 

R-Ms International Refinish Competence Centre (RCC) i Clermont, Frankrike är en av de mest moderna träningsanläggningarna i Europa. Utrustad med de senaste tekniska standarderna och multimediautbildningsverktygen, erbjuder R-M sina kunder stor flexibilitet för att möta sina raffinerade utbildningsbehov samtidigt som de erbjuder innovativa och hållbara lösningar och ökar effektiviteten och lönsamheten i sin verksamhet. Årligen kan mer än 800 "studenter" och besökare få plats i det nya R-M Brand Center. Ett nytt märkeutrymme är speciellt tillägnad de senaste färgtrenderna, som visar konceptbilar samt designobjekt.IFrånreceptionen kan gästernas aktiviteter i färgbåsen eller färgrummet observeras. Detta färgutrymme är idealiskt för alla colorimetry-program. Utrustad med de senaste tekniska standarderna, har hytterna på träningsanläggningen infraröd torkutrustning samt en Multi-Work-Place (MWP), genom vilken snabba reparationsprocesser kan optimeras. Utrustningen och verktygen är alltid nära till hands vilket minimerar rörligheten för fordon som ska repareras. Närmast färgbåsen är "blandningsön" där färgerna är förberedda för att optimera arbetsflödet. Det internationella R-M Refinish Competence Centre (RCC) är också ett fönster till bilindustrin för lackering av bilar genom att associera dem med tillbehörsprodukter och tillverkare av utrustning.

 
Calendrier des stages /
Inscription en formation

Pour participer à une formation, il vous suffit de choisir le lieu et la date qui vous conviennent dans le calendrier de formation que vous pouvez consulter dans les liens en bas de ce texte.

L’inscription en formation se fait via le formulaire d'inscription en ligne (onglet en bas à droite : INSCRIPTION FORMATION) . Le Service formation de BASF FRANCE vous fera parvenir rapidement par e-mail les documents suivants :
     - la convention de formation qu’il vous faudra signer et nous renvoyer sous huit jours
     - le programme détaillé du stage
     - le plan d’accès au centre de formation et la liste des hôtels à proximité
     - la convocation à remettre au stagiaire


Pour des demandes de formation spécifiques, vous pouvez directement appeler le Service Formation au 03 44 77 77 23

 

TRANSPORT - HEBERGEMENT et REPAS

Afin de vous faciliter la recherche d’un hôtel à proximité du centre de formation nous vous communiquons les coordonnées des hôtels les plus proches sur le plan d’accès. Le transport, les frais d’hôtel et les repas du soir sont à la charge de l’entreprise. Le repas du midi se prend en commun, et les frais correspondants sont pris en charge par BASF France.

ANNULATION et ABANDON DE STAGE

Le déroulement d’un stage ne peut être assuré qu’avec un minimum de 3 candidats. Au cas où cet objectif ne serait pas atteint, BASF France se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation. L’entreprise en est informée dans les plus brefs délais, elle peut alors changer sa date de stage ou annuler sa demande d’inscription. Toute session de formation commencée est due dans son intégralité.

FINANCER VOS FORMATIONS

Votre entreprise cotise obligatoirement chaque année pour la formation professionnelle continue des salariés de votre entreprise auprès d’un OPCO « Opérateur de Compétences » : OPCO MOBILITES ; AKTO. 

Les entreprises de moins de 11 salariés ont un budget formation alloué de 1.700 € HT annuel. (Tarifs 2023)

Les entreprises de 11 à moins de 50 salariés. Les actions de formation financées par OPCO MOBILITES le seront suivant les budgets suivants exprimés en HT. (Tarifs 2023)

De 11 à moins de 20 salariés : 2000 € annuel.

De 20 à moins de 30 salariés : 2.300 € annuel.

De 30 à moins de 40 salariés : 2.600 € annuel.

De 40 à moins de 50 salariés : 2.900 € annuel.

 

https://www.opcomobilites.fr/entreprise/financer-mes-formations/connaitre-les-conditions-de-prises-en-charge-financieres/financer-un-plan-de-developpement-des-competences/plan-de-developpement-des-competences-conditions-financieres

 

Le financement des formations concerne les salariés de l’entreprise à l’exception des apprentis.

Les Chefs d’Entreprises Artisanales non-salariés peuvent obtenir le financement des formations auprès du FAFCEA (Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales).

Contactez le FAFCEA par mail : accueil@fafcea.com ou par téléphone au 01 53 01 05 22 ou sur internet.

 

Vous devez faire votre demande de prise en charge auprès de votre OPCO le plus rapidement possible un mois si possible avant le début du stage. Nous vous conseillons de faire votre demande directement sur le site de votre OPCO, pour que votre dossier soit traité au plus vite. La prise en charge qui vous sera accordée peut être partielle ou totale. En outre, vous pouvez demander à votre OPCO une prise en charge en subrogation de paiement : votre OPCO règlera directement les frais pédagogiques à BASF FRANCE et vous n’aurez pas à faire l’avance de trésorerie si la prise en charge est totale, vous n’aurez qu’une partie à régler si la prise en charge est partielle.

FACTURATION et REGLEMENT

A l’issue de la formation : la facture, une copie de la feuille d’émargement signée du stagiaire et du formateur et un certificat de réalisation seront envoyés à l’entreprise ou (et) à l’OPCO si vous faites la demande de subrogation. Le règlement est à adresser à 30 jours date de facture par virement ou par chèque.

 
infoR-M

New skills always at hand.

infoR-M is the online learning platform for body shop managers and painters to stay on top of new skills and knowledge anytime, anywhere. infoR-M is the digital training solution for customers to get detailed information on products, processes, color, and business solutions anywhere and anytime whether it be for everyday repair challenges or for catching up on the latest tips and tricks provided by R-M technicians.

infoR-M offers a systematic, accessible and always up-to-date approach to refinish and technical skills training. Step-by-step instructional videos, eBooks and online tutorials are easy to follow and are cross-referenced to related learning materials.

With infoR-M, body shops that use the R-M refinish coatings and solutions can stay current on preparation, color processes, applications, and finishing and polishing, so that they can deliver the best refinishing paint results to their customers. Even more exciting is that car repair professionals can learn these skills and techniques either on the job or at a time that best suits them.

https://info.rmpaint.com/