R-M Mixing base W, ökad täckkraft ger oslagbara effektivitetsvinster | rmpaint
 
 
 
 
 
Nyheter
R-M Mixing base W, ökad täckkraft ger oslagbara effektivitetsvinster

MIXING BASE W är ett nytt basfärgskoncept utvecklat av R-M, som använder ett nytt recept med en högre pigmentkoncentration, för att leverera en fenomenal täckkraft och även större effektivitet under applicering av ONYX HD topplack. Med denna enkla och effektiva lösning sparar verkstaden både tid och minskar materialförbrukningen märkbart.

Utbudet av de intensiva färgkoncentraten utvecklade av R-M finns i tre nya blå, två nya gröna och tre kraftfulla röda nyanser. Tack vare ett helt nytt recept har pigmenthalten ökat så markant att lackresultatet levererar stora förbättringar i täckkraften, vilket gör MIXING BASE W till det ideala komplementet till de vattenbaserade lackerna i ONYX HD färgsystem för billackering.

Det är väldigt enkelt för R-M verkstäder att integrera MIXING BASE W i de vanliga processerna under arbete med ONYX HD. Separata recept för färgkoncentraten i MIXING BASE W garanterar exakt färgmatchning och är tillgängliga tillsammans med de befintliga ONYX HD recepten.

Tack vare den höga pigmenthalten, levererar appliceringen optimal täckning på baslacknivå och appliceringsprestandan är i helhet förbättrad. Enskilda skikt kan appliceras i tunnare lager, vilket leder till snabbare avluftning och oslagbara effektivitetsvinster. Dessutom blir ytkvaliteten och tejpresistansen direkt märkbar för lackeraren tillsammans med förbättrad hållbarhet och säkerhet, speciellt under rengöring med klibbduk och slipning mellan skikten.

Resultatet av detta är att materialförbrukningen minskar med upp till 40 procent och processtiderna med upp till 50 procent. För de verkstäder vars mål i arbetsprocessen är kostnadseffektivitet är koncentraten I MIXING BASE W en riktig tillgång, då de levererar både tidsbesparingar och ekonomiska besparingar.