Program for success | rmpaint
 
 
 
 
 
Förbättra
 
Utveckla
 
Ledningsseminarium
 
TopScan - Diagnostisera er lackverkstad

 


TopScan är en snabb-analys som visar potentialen för förbättringar och ger därmed väsentlig information om hur du utvärderar din kroppsbyggnad. Analysen är klar inom en dag och är huvudsakligen inriktad på de viktigaste prestationsområdena:

      - Målningsutrustning och metoder
      - Produktionskapaciteten och deras användning
      - Utbildningskraven

Med TopScan kan du identifiera potentiella förbättringsområden och utarbeta handlingsplaner.

   
  Check-Up

  En komplett diagnos av er lackverkstad

  Check-up modulen gör att du kan utföra en fullständig diagnos av verkstaden: utrustning, användning av produktionsverktyg, reparationsanalys, färgförbrukning och arbetsmetoder, beräkning av lösningsmedelsemissioner, produktivitet och vinstmarginaler.


  De erhållna resultaten kommer att jämföras med R-M-standarder och marknadsgenomsnitt: skräddarsydda rekommendationer som syftar till att förbättra den nuvarande situationen kommer då att tillhandahållas.

  Med Check-up har du tillgång till viktig information som gör att du kan fatta strategiskt informerade beslut om investeringar och utbildning.

    
   SCOPE: Optimering av din verksamhet, till minsta detalj

    


   SCOPE är en tjänstemodul i R-Ms Program för framgång.
   Det är en del av det kontinuerliga förbättringsmetoden, med sikte på att ge dig hållbara resultat i organisationen, kostnadskontroll, ledtid, kvalitet och säkerhet för din skadeverkstad.
    
   Fördelar: rena ultrafunktionella arbetsstationer som genererar:

   • Produktivitetsvinster beroende på stationen (minskning av rörelser och tid spenderad sökning efter verktyg eller förbrukningsmaterial).
   • Bättre arbetsförhållande, högre kvalitet och säkerhet.
   • Mer produktivt utrymme i verkstaden, ökad operatörskomfort, bättre arbetsflöde och mer motivation för teknikerna.
   • Inspektion av lager och utrustning underlättas.
   • Förstärker bilden av din verksamhet.
   • En solid grund för en kontinuerlig förbättringsmetod.

     
    Design

    För att er lackvekstad ska vara lönsam behövs en strategisk organisation


    Design är en integrerad modul inom Program för framgång, en skräddarsydd tjänst för att skapa en komplett verkstad. Om du överväger att bygga nytt, för att expandera din befintliga verkstad, omvandla eller omorganisera den, är R-M med dig under projektet, vilket ger dig en oöverträffad organisation av flödena på plats och kontroll av framtida produktionskostnader.

     
    Galleri

    VILKA FÖRDELAR FÅR DU NÄR DU SAMARBETAR
    MED R-M ?

    R-M-gruppens konsulter är erfarna och får regelbunden utbildning; de vet allt om vår bransh, livet i en lackverkstad, dess restriktioner och vilka krav som finns.
    Mitt i ditt projekt kanske du kanske inte har den tid eller erfarenhet som krävs för att utveckla den perfekta sajten.

    R-M-konsultens uppgift är att hjälpa dig att styra ditt projekt för att definiera det bästa arbetsflödet, begränsa onödigt bemanning, välja och positionera utrustningen på strategiska platser och optimera verkstadens produktion.
    R-M-konsulten är en pålitlig person som kommer att arbeta tillsammans med dig för att samla in de uppgifter som är nödvändiga för att förbereda och presentera minst två förslag på väl genomtänkta, om inte perfekta, lösningar.

    DE OLIKA DESIG-STEGEN?


    Designprocessen bygger på en plan i 10 etapper.
    1 Analys av dina behov.
    2 Beräkning av typ av reparationer och kapacitet.
    3 Studie av lackverkstaden mänskliga komponenter
       (antal tekniker, chefer, administrativ och kommersiell personal etc).
    4 Studie av de fysiska dimensionerna (antal arbetsområden, kontorsutrymme, yta etc.).
    5 Studie av de viktigaste produktionsverktygen och utrustningen
       (antal och typ av sprutboxar)
    6 Organisation av lackverkstaden med hjälp av 2D-planer.
    7 3D ritning med möjlighet att skapa en film som visar på hur det kan se ut
    8 Inlämning av en fullständig utrustningslista *.
    9 Kostnad för hela projektet.
    10 Finansiell bedömning.


    Detaljerna i designförslaget beror på din förfrågan.
    Det finns 3 versioner:
    - Från analysen av dina behov upp till 2D-planerna (1 till 6).
    - Från analysen av dina behov upp till 3D-planerna (1 till 7).
    - Från analysen av dina behov upp till den ekonomiska bedömningen. (1 till 10).
    * Valfritt för alla 3 versioner.

      
     Express -
     När mindre skador bidrar till verksamhetens vinst!

     Fakta från marknaden

     - Markanden för reparation och refeinsih är nedåtgående.
           - En ökande mängd mindre skador anmäls inte
             till försäkringsbolag och örblir oreparerade.
           - Bilister är vana vid att erbjudas all inclusive-tjänster
             utan några obehagliga överraskningar!
           - Lackverkstaden är en av de mest lönsamma affärscentren i skadeverkstaden.

     Möjligheter

     Smarta reparationstjänster inom eftermarknaden för bilar utvecklas snabbt (mekaniska, vindrutor, avgaser etc.) och utgör en stor del av erbjudandet till kunden.


     Det finns fortfarande stor potential att utveckla och diversifiera affärer via lackverkstaden genom att attackera marknaden för kosmetiska skador som inte deklareras till försäkringsbolagen.
           - ytliga repor
           - Repor ner till baren metall, med eller utan panelskada
           - Lackchip, bucklor ...

     Express: Lösningen från R-M


     Express är en av modulerna från R-M: s program för framgång.


     Du kommer att ha möjlighet att dra nytta av att utveckla den här lönsamma marknaden - den för mindre reparationer, reparerade inom några timmar och som inte täcks av försäkringar.


     1. Med en strukturerad implementeringsprocess stöder vi er på väg till framgång
          
     - Full analys av din nuvarande situation inklusive utnyttjande,
            
     potential och tillgänglig utrustning
          
     - Introduktion av snabbtorkande produkter, metoder samt teknisk
            
     och kommersiell utbildning
          
     - Hjälp att skapa en fast prislista baserat på typ av skada som identifierats
          
     - Ett uppföljningsverktyg som hjälper dig att förändra offererat pris
            för
     reparationer och att övervaka dina expressaktiviteter
          
     - En kommunikationssats som hjälper dig att närma dig dina kunder
            
     och skapa efterfrågan på små reparationer i din skadeverkstad


     2. Ett klart erbjudande från dig till din kund
     TEMPO
     reparationer på bara några timmar


     KVALITET
     reparationer som följer de arbetsmetoder som anges av biltillverkare


     GENOMSKINLIGHET
     Förberedelse av en snabb och exakt offert

     Med Express kan du leda kundera i rätt riktning - Mot dig!

     Express kommunikations-paket har en dubbel funktion:
           - Presentera en tjänst som kombinerar hastighet med effektivitet.
           - Skapa efterfrågan, från de kunder som inte skulle
             överväga att begära en offert för så små skador och repor.

       
      Garanti - Livstids Garanti

      GARANTERA KVALITETEN PÅ ERT ARBETE      Garanti ger livstidsgaranti på refinish- och reparationsarbetet. Som en certifierad garantipartner kan du stå för kvalitet och professionell standard för ditt arbete.


      Det ger ett utmärkt tillfälle att öka omsättningen och upprätthålla goda kundrelationer. Dina kunder kommer att få förtroende för din verkstad och återvända för andra reparationer.

        
       Förbättra operationell prestanda

       Innehåll

       Ledarskapsmodul 1 bygger på skadeverkstadsteori inklusive skadeverkstads-/lackverkstads- optimering, grundläggande indikatorer, break-even analys, avgiftsnivåer och skuldhantering.


       Utöver hanteringen av basindikatorer ser modul 1 på personalmotivation samt rollerna hos receptionisterna, teknikerna och verkstadschefen.

       Målsättning


       Deltagarna bör ha en fullständig förståelse för hela skadeverkstadens drift från effektiv användning av rätt utrustning och processer, arbetsflöden och rymdoptimering samt arbete, motivation och lönsamhet.

       Mål


       Deltagare från många områden i branschen kan dra nytta av detta seminarium, inklusive verkstadsägare och chefer, förmän, gruppledare, tekniker och säljare. Allt du behöver är en grundläggande kunskap om fordonsreparation och reparation.

       Fördelar


       R-M-ledningsseminarierna har utvecklats för att uppfylla de högsta utbildningsstandarderna för att säkerställa att deltagarna förstår sambanden mellan reparationsprocessens och organisation, deltagarna kan arbeta tillsammans, utbyta erfarenheter i förbättring av skade- och lack-repöarationsprocesser.

         
        Hantera Nyckeltal

        Innehåll


        En kombination av teori och praktiska övningar gör det möjligt för deltagare att utveckla och övervaka nyckeltal så att de kan tillämpa branschens bästa praxis på reparationsprocessen.
        En fallstudie uppmuntrar till en fråga och ett svar och seminarieinnehållet presenteras för deltagarna i form av en arbetsbok.

        Målsäättning


        Deltagare som framgångsrikt har avslutat seminariet kan fullt ut förstå nyckeltal och tillämpa dessa nyckeltal på sina företag.
        Seminariet kommer att visa hur praktisk tillämpning av nyckeltal på viktiga skadeverkstadsprocesser kommer att påverka företagets lönsamhet.

        Mål


        Målgruppen omfattar verkstadsägare, chefer, förmän, försäljningschefer och säljteamet. Kunskap om skadeverkstadens ekonomi och hur de olika kärnenheterna i skadeverkstaden fungerar är en fördel och än bättre är det  om delttagarna har deltagit i modul 1 och använder eller planerar att använda R-M Indik@tor 2.

        Fördelar


        R-M-ledningsseminarierna har utvecklats för att uppfylla de högsta utbildningsnormerna, för att säkerställa att deltagarna kan arbeta tillsammans, utbyta erfarenheter i förbättring av skade- och lackerings-verkstadsprocesser och förstå hur man övervakar och förbättrar sin verksamhet genom att använda nyckeltal.

          
         En introduktion till marknadsföring

         Innehåll


         Management Seminar Modul 3 definierar vad marknadsföring är, vad den kan göra för ditt företag och hur man utvecklar en marknadsföringsstrategi. Denna modul omfattar även marknadsanalys och definition av din målmarknad med ABC-analys, din skadeverkstads position på marknaden, ditt upptagningsområde och konkurrens.
         Seminariet tar dig genom marknadsföringsprinciperna, marknadsföringsmixens P:n, kommunikation, nyckelbudskap, planering och samarbete med myndigheter för att säkerställa att marknadsföringen fungerar för dig.

         Målsättning         Detta seminarium lyfter locket på de senaste marknadsföringsteknikerna. Den förser dem i skadeverkstad som bidrar till att främja verksamheten, med färdigheter att analysera marknaden, baserad på praktiska fallstudier, och sedan bygga en marknadsföringshandlingsplan som kan genomföras till förmån för verksamheten.

         Målgrupp

          

         Deltagare från skadeverkstäder kan vara innehavare, chefer och faktiskt alla anställda som kan tilldelas en marknadsföringsroll. Seminariet gör det möjligt för alla att förstå marknadsprinciperna för att identifiera nya marknadsmöjligheter för att expandera verksamheten

          

         Fördelar


         R-M-ledningsseminarierna är vetenskapligt utvecklade i linje med akademiformatet för att säkerställa att deltagarna kan arbeta tillsammans och utbyta marknadserfarenhet. Skadeverkstäder lär sig utveckla en konkurrensfördel, locka nya kunder och förbättra sin bild som ett professionellt företag.

           
          Modul 4 : Avancerat Beräkningsseminarium

          Förbättra din lönsamhet

          Ni lär er att få en översikt över skadebedömningsprocessen och att använda Audatex-programvaran för att få en exakt uppskattning för att aktivt öka lönsamheten.

          Maximera din kunskap


          Modul 4 har utformats för att maximera din kunskap inom uppskattningsområdet och dess länkar till andra delar av reparationsprocesserna.

          Bemästra principerna för att bedömma reparationskostnaden.


          Du kommer att behärska principerna för att bedöma reparationskostnader, inklusive uppskattning av reparationstider, reservdelar och färgmaterial och du kommer att lära dig grunderna för att hantera Audatex-estimeringsprogrammet.

          Vikten av en precis bedömning av reparationskosntaden


          Du kommer att upptäcka vikten av en exakt uppskattning för att uppnå hög lönsamhet och konsekvenserna för verksamheten av felaktiga uppskattningar.

          Seminariet har utvecklats i samarbete med vår partner, Audatex som är världsledande i lösningar för hantering av försäkringsärenden.