Grönt vinner mark | rmpaint
 
 
 
 
 
Nyheter
Grönt vinner mark

Framsteg och ändamålsenlighet karaktäriserar bilvärldens kulörhumör för tillfället. Kulörerna i årets BASF trendkollektion med titeln ”Making Headway” kommer med denna positiva förutsägelse. ”Med nya teknologier, nya modeller och nya mobilitetskoncept finns det ett värderingsskifte vid horisonten. I det sammanhanget står grönt för tillväxt och nya begynnelser”, förklarade Mark Gutjahr, Chef för Design Europe vid BASF.

BASF:s designers kunde identifiera den här kulörtrenden i ett tidigt skede förra året och nu vinner den mark. Efter årtionde av lågmälda färger med tydlig dominans av svart, silver, vit och till viss del brunt, börjar det nu återigen bli mer färgglatt på våra vägar. 

Grönt, inte längre bara miljö
Att grönt gör ett återtåg bland kulörerna har inte nödvändigtvis med dess traditionella koppling till miljö att göra. Det nya gröna, som kommer på bilar inom 3-4 år, lämnar medvetet naturen bakom sig. ”Vi hittar inte svar på samhällets värderingsförflyttningar genom att titta på ett romantiserande ‘tillbaka-till-naturen’-tänk, utan på intelligenta lösningar och teknologier”, sade Gutjahr. I det sammanhanget står grönt för nya värden så som rättframhet, ansvar och individualitet, såväl som för harmoni och balans, vilket är allt viktigare faktorer i samhället. 

Global trend med regional kulörer
Det globala sammanhanget gör frågan om individualitet allt viktigare. Grönt sätter trenden för djärva bilkulörer och förstärker trenden med kulörbaserad differentiering. Å andra sidan har BASF:s team hittat tydliga regionala skillnader i sin research. Även om det gröna temat är globalt relevant, manifesterar det sig på olika sätt i Asien, Nordamerika och Europa. Designspråket i Europa karaktäriseras av lågmäldhet och kvalitet, vilket betyder färger som är balanserade och detaljerade, men ändå djärva. Mörk- och smaragdgröna färger visar på väldigt intrikata strukturer och lågmält använda effekter. Medan Europa söker efter nya värden, är det natur, avkoppling och harmoni som signifierar de här kulörerna i Asien. I Asien väntar man subtila men flertydiga kulörer. Exempelvis fungerar klara pastellfärger som kontrast till de stora gråa städerna. Bredden bland trendkulörerna demonstreras tydligt av kulörportföljen i Nordamerika. Klarhet och direkthet karaktäriserar färgerna som används där. Därutöver spelar grön-gula färger en allt viktigare roll med kulörer så som ‘lemon’.

Tid för färg
Det vida spektrat av nya gröna färger demonstrerar tydligt att bilkulörer nu har mer utrymme för flexibilitet. Nya effektkategorier och inslag så som struktur och matta lacker kommer förstärka den trenden ytterligare i framtiden. Samtidigt kommer de att ställa nya krav i termer av teknologi och design. Gutjahr erkänner möjligheten som ligger i komplexiteten. ”Nya metoder och pigment kommer göra det möjligt att införa innovationer så som BASF:s nya ‘XSpark’-effekter. Användandet av nya effektpigment ger en slående glittereffekt som ger ett tydligare, renare och mer intensivt intryck”, förklarade Gutjahr, som ser positivt på framtiden. ”Och det är på tiden att vi får lite mer färg!”