Program for success | rmpaint
 
 
 
 
 
Polepszyć
 
Rozwój
 
Szkolenia z zarządzania
 
TopScan - Diagnostyka warsztatu

  Audyt

TopScan to jeden z wiodących programów w branży lakierniczej, pozwalający w krótkim czasie na przeprowadzenie analizy pracy warsztatu a następnie zwiększenie jego wydajności.

Analiza dotyczy trzech kluczowych obszarów warsztatu lakierniczego:
     - Narzędzia kolorystyczne oraz metody pracy
     - Zdolność produkcyjna i jej wykorzystanie
     - Szkolenia

Użycie TopScan pozwala na zdefiniowanie potencjalnych obszarów oraz zaplanowanie względem nich niezbędnych ulepszeń w celu poprawy wydajności.

   
  Check-up

  Kompletna diagnoza warsztatu

  Moduł Check-Up pozwala na wykonanie kompletnej diagnozy warsztatu pod względem: wyposażenia, narzędzi produkcji, analizy procesu technologicznego, zużycia materiałów lakierniczych, metod pracy, poziomu emisji rozpuszczalników, zyskowności oraz wydajności.

  Uzyskane z analizy wyniki będą następnie porównane ze standardami R-M oraz średnią rynkową, co pozwoli na określenie słabych stron działalności warsztatu oraz sformułowanie właściwych zaleceń, mających na celu poprawę sytuacji lakierni.


  Moduł Check-up daje możliwość zebrania wszelkich informacji dotyczących aktualnej sytuacji warsztatu lakierniczego, które umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji w kwestii niezbędnych inwestycji oraz szkoleń.

    
   SCOPE: Optymalizacja przestrzeni roboczej w najmniejszym szczególe

   SCOPE jest programem R-M dla modułów PROGRAMS FOR SUCCESS.

   Jest częścią ciągłego doskonalenia, ma na celu zapewnienie trwałych rezultatów w zakresie organizacji i kontroli kosztów, czasu realizacji, jakości oraz bezpieczeństwa w warsztacie.

   Korzyści: ultra-czyste funkcjonalne stacje robocze, które będą generować:

   • Wzrost wydajności w zależności od stacji (zmniejszenie ruchów i czasu spędzonego na poszukiwaniu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych).

   • Lepsza atmosfera w pracy, wyższa jakość i bezpieczeństwo.

   • Zwiększona wydajność przestrzeni pracy w warsztacie, zwiększenie komfortu pracy operatora, lepszy przepływ pracy i zwiększona motywacja dla techników.

   • Łatwiejsza kontrola stanów magazynowych i stanu wyposażenia.

   • Wzmocniony wizerunek firmy.

   • Solidna podstawa do ciągłego doskonalenia.

     
    Projekt

    Aby Twój warsztat przynosił zyski, musisz również zadbać o organizację startegiczną.

    Jako zintegrowany moduł W ramach PROGRAMS FOR SUCCES, PROJEKT -  to szyty na miarę serwis poświęcony kompletnemu budowaniu twojego warsztatu. Za każdym razem, gdy rozważasz rozbudowę swojego warsztatu, jego przekształcenie i reorganizację, R-M jest z Tobą w trakcie realizacji całego projektu, oferując Ci ochronę nad organizacją działania oraz kontrolę nad przyszłymi kosztami produkcji.  

    GALERIA

    Jakie są zalety pracy z R-M?

    Konsultanci zespołu R-M są doświadczeni i przechodzą regularne szkolenia, wiedzą wszystko na temat handlu, życia w warsztacie oraz o ograniczeniach i potrzebach danego warsztatu. 

    Zdarza się, że nie ma czasu lub odpowiedniego doświadczenia potrzebnego do opracowania idealnego rozwiązania.

    Zadaniem konsultantów R-M jest pomóc stworzyć PROJEKT w celu określenia najlepszej organizacji pracy, ograniczenia niepotrzebnego personelu, wyboru i umieszczenia maszyn i urządzeń w strategicznych miejscach oraz optymalizacji produkcji w warsztacie.

    Konsultant R-M jest osobą godną zaufania, będzie on współpracował w celu zebrania informacji niezbędnych do przygotowania co najmniej dwóch propozycji PROJEKTU.

    JAKIE SĄ FAZY PROJEKTOWANIA?

    PROJEKT składa się z 10 podpunktów:

    1. Analiza potrzeb.

    2. Obliczanie typu napraw i pojemności.

    3. Studium ludzkiego wymiaru w warsztacie (liczba techników, menedżerów, pracowników administracyjnych i handlowych, itp).

    4. Badanie wymiarów fizycznych (ilość obszarów roboczych, biurowych, itp.)

    5. Badanie wymiarów głównych narzędzi i urządzeń produkcyjnych (liczba i rodzaj kabin natryskowych).

    6. Organizacja warsztatu z przedłożeniem planów 2D.

    7. Wizualne przedstawienie wyglądu warsztatu w 3D.

    8. Przedstawienie listy z pełnym wyposażeniem *.

    9. Kalkulacja kosztów dla całego projektu.

    10. Ocena finansowa.

    Szczegóły propozycji projektu na życzenie.

    Istnieją 3 wersje:

    - Z analizy potrzeb do planów 2D (od 1 do 6).

    - Z analizy potrzeb do planów 3D (1 do 7).

    - Z analizy potrzeb aż do oceny finansowej. (1 do 10).

    * Opcjonalnie dla wszystkich 3 wersji

     

      
     Express - naprawa drobnych uszkodzeń. Kiedy drobne naprawy stają się źródłem zysku!

     Główne fakty rynkowe

     - Liczba napraw w przemyśle motoryzacyjnym stale maleje
     - Wzrost liczby nienaprawionych i niezgłoszonych drobnych uszkodzeń w Towarzystwach Ubezpieczeniowych 
     - Przywiązanie Klientów do usług all-inclusive bez ukrytych kosztów
     - Lakiernie są jednym z najbardziej dochodowych biznesów w warsztacie

      

     Możliwości

     Serwisy wykonujące drobne naprawy posprzedażowe (np. drobne uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia szyb oraz rur wydechowych itp.) są główną składową oferty dla Klienta.
     Istnieją jednak jeszcze nieograniczone możliwości w udoskonaleniu serwisu i naprawie niewielkich uszkodzeń, które nie zostały zgłoszone w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.
     - Niewielkie i płytkie rysy
     - Głębokie zarysowania, z uszkodzeniem panelu lub nie
     - Odpryski farby, wgniecenia

     Rozwiązania R-M: Express

     EXPRESS jest jednym z modułów  PROGRAMS FOR SUCCESS

     Masz więc możliwość czerpania zysków z rosnącego zapotrzebowania na naprawy szybkie i drobne, nie objęte ubezpieczeniem.

     1. Zorganizowany proces naprawy – wsparcie R-M w drodze do sukcesu.

     - Pełna analiza Twojej aktualnej sytuacji, kalkulacja potencjału oraz dostępność sprzętu i narzędzi
     - Wdrożenie szybkoschnących produktów, nowoczesnych metod oraz szkoleń technicznych i handlowych
     - Pomoc w ustaleniu cennika usług na podstawie zdefiniowanych uszkodzeń
     - Narzędzia, które pomogą w określeniu przepustowości warsztatu oraz monitorowanie działalności przy pomocy modułu EXPRESS
     - Sprostanie oczekiwaniom klientów oraz określenie popytu na małe oraz szybkie naprawy


     2. Przejrzysta oferta Twojego Warsztatu

     SZYBKOŚĆ
     Naprawa możliwa w kilka godzin

     JAKOŚĆ
     Naprawa zgodna z metodyką określoną przez producenta

     CENNIK
     Przygotowanie wyceny w sposób szybki oraz dokładny

     Dysponując narzędziami modułu EXPRESS wskazujesz właściwą drogę Twojemu Klientowi – Twoją drogę!

     Moduł EXPRESS pełni podwójną funkcję:

     - Oferowanie usług, będących kombinacją szybkości oraz wydajności.
     - Zdefiniowanie popytu dotyczącego napraw niewielkich uszkodzeń karoserii (zadrapania, wgniecenia itp.). 

     Plakaty reklamowe zostały zaprojektowane z myślą o Twoim warsztacie. Broszury i ulotki reklamowe zawierają informacje dotyczące najnowszych rozwiązań w Twoim warsztacie i są skierowane do istniejących oraz nowych klientów. Karty diagnostyczne, zawieszki reklamowe są również mile widziane.

     Narzędzia składające się na moduł Express:

     - 3 plakaty reklamowe 60x80cm
     - 2 displeje do recepcji
     - 200 ulotek informacyjnych
     - 200 kart diagnostycznych
     - 1000 broszur
     - 200 zawieszek reklamowych

      

     Narzędzia, jakimi dysponuje Moduł Express gwarantują sukces Twojej strategii marketingowej

     Korzyści wynikające z modułu Express

     - Udoskonalona oferta warsztatu
     - Wzrost obrotów
     - Uzyskiwanie wysokiej marży
     - Zwrot kosztów inwestycji
     - Lojalny Klient - wysokiej jakości naprawy
     - Optymalne zużycie materiałów oraz narzędzi

       
      Warranty - Okres trwania gwarancji

      ZAGWARANTUJ JAKOŚĆ TWOJEJ NAPRAWY

      Moduł Warranty obejmuje gwarancją proces renowacji oraz naprawy.

      Jako Partner z certyfikatem gwarancji zapewniasz profesjonalną  oraz najwyższą jakość swojej pracy.

      Moduł Warranty jest  niezbędny dla rozwoju działalności oraz utrzymania dobrych relacji z klientami.

      Usatysfakcjonowani klienci skorzystają ponownie z twoich usług, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba.

        
       Poprawa wydajności operacyjnej

       Zawiera

       Pracownicy powinni mieć pełne zrozumienie całego procesu prowadzenia sklepu / warsztatu począwszy od efektywnego wykorzystania właściwego wyposażenia i procesów, poprzez przepływ pracy i optymalizację przestrzeni i pracy.Ważne jest również zrozumienie motywacji i opłacalności.

       Założenia

       Oddelegowani pracownicy powinni mieć pełne zrozumienie całego prowadzenia sklepu / warsztatu począwszy od efektywnego wykorzystania właściwego wyposażenia i procesów, poprzez przepływ pracy i optymalizację przestrzeni ipracy, jak również zrozumienie motywacji i opłacalności.

       Cel

       Z tego seminarium mogą korzystać oddelegowani pracownicy z wielu dziedzin przemysłu, w tym właściciele i kierownicy warsztatów i sklepów, brygadziści, menedżerowie, technicy i pracownicy sprzedaży. Wszystko, czego potrzebujesz to podstawowa wiedza o lakiernictwie samochodowym i naprawie samochodów.

       Korzyści

       Seminaria R-M z Zarządzania zostały opracowane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne, aby uczestnicy mogli zrozumieć współzależności procesu naprawczego i jego organizacji. Pracownicy mogą współpracować ze sobą, wymieniają się doświadczeniami w poprawie procesów zachodzących w warsztacie i lakierni.

         
        Zarządzanie KPI

        Treść

        Połączenie teorii i ćwiczeń praktycznych umożliwia pracownikom opracowanie i monitorowanie KPI(Kluczowych wskaźników efektywności), aby mogli stosować najlepsze praktyki w procesie naprawy. 

        Studium przypadku zachęca do pytań i odpowiedzi, a zawartość seminarium jest przedstawiona w formie skoroszytu.

         

        Cele

        Uczestnicy, którzy ukończyli seminarium z powodzeniem potrafią w pełni zrozumieć kluczowe wskaźniki wydajności i stosować je w swoich firmach.
        Seminarium pokaże, jak praktycznie zastosować KPI do kluczowych procesów warsztacie blacharsko-lakierniczym, aby podnieść rentowność swojej firmy.

        Dla kogo:

        Adresatami szkolenia są właściciele warsztatów, kierownicy, brygadziści, kierownicy sprzedaży i działu sprzedaży. Znajomość biznesu i ekonomii w warsztacie blacharsko-lakierniczym, jak i różnych podstawowych prac wykonywanych w warsztacie są pomocne i usprawniają działanie. Efekty są jeszcze lepsze w przypadku stosowania Modułu1 oraz stosowania R-M Indic@tor2.

        Korzyści

        Szkolenia z Zarządzania zostały wprowadzone, aby zapewnić jak najwyższy standard edukacji, można mieć pewność, że uczestnicy potrafią ze sobą współpracować, wymieniać między sobą doświadczenia w doskonaleniu procesów zachodzących w warsztacie oraz zrozumieć, jak monitorować i poprawić swoją działalność za pomocą wskaźników KPI.

          
         Wprowadzenie do Marketingu

         Treść

         Moduł 3 Zarządzania definiuje, czym jest marketing, co może zrobić dla Twojej firmy oraz jak opracować strategię marketingową. Moduł ten obejmuje również analizy rynku i definiuje rynek docelowy, łącznie z analizą klienta ABC oraz opisuje pozycję twojego warsztatu na tle rynku i konkurencji.
         Szkolenie poprowadzi Cię przez zasady marketingu, przez pięć pojęć marketingu mix, komunikację, kluczowe przesłania, planowanie i pracę z agencjami w celu jak najlepszego wykorzystania marketingu w twojej działalności. 

         Cele

         Seminarium to prezentuje najnowsze techniki marketingowe. Skupia się na tych aspektach, które odgrywają ważną rolę w prowadzeniu swojego biznesu. Ważne są umiejętności niezbędne do analizy rynku, w oparciu o praktyczne przykłady. >Należy zbudować plan działania marketingowego krok po kroku, który będzie przynosił korzyści na rzecz własnej działalności.

         Grupa docelowa

         Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli warsztatów, menedżerów oraz pracowników zajmujących się marketingiem. Seminarium pozwoli każdemu zrozumieć zasady identyfikacji nowych możliwości rynkowych w celu rozszerzenia zakresu działalności.

         Korzyści

         Szkolenia R-M z zarządzania opracowywane są w taki sposób, aby uczestnicy nauczyli się ze sobą współpracować i wymieniać swoje doświadczenia biznesowe. Warsztaty muszą nauczyć się rozwijać przewagę konkurencyjną, przyciągać nowych klientów i zwiększać swój wizerunek profesjonalnego biznesu.

           
          Moduł 4 - Zaawansowana kalkulacja

          Zwiększyć rentowność

          Szkolenie to pozwala na przegląd oceny szkód, a także korzystać z oprogramowania Audatex, aby uzyskać dokładne oszacowanie w celu aktywnego zwiększania swojej rentowności. 

          Zgłębić swoją wiedzę

          Moduł 4 został stworzony w celu maksymalizowania wiedzy z zakresu szacowania oraz zastosowaniu tej wiedzy na inne obszary w procesie naprawy.

          Opanować zasady oceny kosztów naprawy

          Opanujesz zasady oceny kosztów napraw, w tym szacowania czasów napraw, części zamiennych i materiałów lakierniczych oraz nauczysz się podstaw obsługi oprogramowania do szacowania Audatex.

          Znaczenie dokładnego szacowania

          Poznasz znaczenie dokładnego szacowania, aby osiągnąć wysoką rentowność oraz konsekwencje niedokładnego szacowania wartości i czasu napraw.

          Szkolenie zostało opracowane we współpracy z naszym partnerem, światowym liderem w dziedzinie rozwiązań zarządzania roszczeniami Audatex.