Training Programs | rmpaint
 
 
 
 
 
Seminarer
TPO: ONYX HD teknologi 
Dette kurset fokuserer på bruken av det vannbaserte baselakksystemet og VOC-kompatible produkter, i tråd med aktuell lovgivning omkring utslipp av løsemidler.

Klikk her for å laste ned TPO
TPP: Forberedelsesteknikker
Dette kurset introduserer deltakerne til moderne produkter og prosesser for forberedelse av underlag slik at de kan foreta reparasjoner av høy kvalitet raskt og effektivt. 

Klikk her for å laste ned TPP
TPPL: Metoder for lakkering av plast
Dette kurset vil gjøre deltakerne i stand til å forbehandle og reparere plastdeler produktivt og effektivt ved hjelp av de beste, mest egnede prosessene.
 
Klikk her for å laste ned TPPL
TPB: Blendingteknikker
Dette seminaret vil gjøre det mulig for deltakerne å identifisere og gjennomføre den raskeste, mest effektive reparasjonsløsningen. Dette sikrer et perfekt, pålitelig resultat for en reparasjonsjobb. 

Klikk her for å laste ned TPB 
TPMS: Flertrinnsystemer 
Dette kurset fokuserer på flertrinnssystemer. Kurset har en høy grad av praktisk innhold, og lar lakkererne utføre en flertrinns blendingprosess for metallic eller tette farger.

Klikk her for å laste ned TPMS
TPE: Effektiv påføring
Ved nøyaktig blanding av produkter, kontrollerte påføringsteknikker og ved å bruke rett sprøytepistol til rett produkt og rett overflate, vil lakkererne optimalisere påføringsmetodene og dermed bidra til en økt effektivisering av verkstedet.

Klikk her for å laste ned TPE
TPCR: Fargegjenfinning
Dette seminaret vil gjøre deltakerne i stand til å øke verkstedets produktivitet ved å redusere tiden det tar å identifisere fargen, og å sikre kundetilfredsheten ved å identifisere riktig farge for en perfekt match.
 
Klikk her for å laste ned TPCR
TPCA: Fargejustering
Etter dette kurset vil deltakerne være i stand til å løse komplekse fargeproblemer ved å tilpasse fargen raskt og enkelt.

Klikk her for å laste ned TPCA
TPMA: Matt Shade-konseptet
Dette kurset fokuserer på korrekt og effektiv påføring av matte nyanser ved bruk av R-Ms produkter.

Klikk her for å laste ned TPMA
TPBA: Blend'art
Hvordan utføre Blend’Art med R-Ms vannbaserte baselakksystem ONYX HD. Det fokuseres på Blend'Art med en høy grad av praktisk innhold.

Klikk her for å laste ned TPBA
TPT: Problemløsing
Lære en systematisk metode for å vurdere lakkfeil og den raskeste måten å fullføre en kvalitetsreparasjon “når noe går galt”. Dette vil bidra sterkt til kundetilfredsheten ved å presentere handlingsplaner og/eller løsninger for kundene.

Klikk her for å laste ned TPT
 
R-M International Refinish Competence Center i Clermont de l’Oise, i nærheten av Paris i Frankrike

 

R-Ms International Refinish Competence Center (RCC) i Clermont i Frankrike er et av de mest moderne treningssentrene i EuropaUtstyrt med de nyeste tekniske standarder og multimedia opplæringsverktøy tilbyr R-M sine kunder betydelig fleksibilitet for å oppfylle deres behov for lakkeringstrening samtidig som vi tilbyr innovative og bærekraftige løsninger og en økt effektivisering og lønnsomhet av virksomheten. Hvert år mottar vi mer enn 800 kursdeltakere og andre besøkende i det nye R-M Brand Center. Et nytt brand-område er dedikert spesielt til de nyeste fargetrendene, og utstiller konseptbiler samt andre designobjekter.

Fra resepsjonsområdet kan elevenes aktivitet i lakkboksen og fargerommet følges gjennom de mange vinduene. Fargerommet er ideelt for alle kolorimetriprogrammene.Lakkboksene er utstyrt med de nyeste teknologiske standardene, og har infrarødt tørkeutstyr samt et Multi-Working-Place (MWP) som gjør det mulig å optimalisere de raske reparasjonsprosessene. Utstyr og verktøy er alltid lett tilgjengelig, noe som minimerer bevegelsen av kjøretøyene som skal lakkeres. Nærmest lakkboksen er det plassert en "blande-øy" der fargene blandes for å optimalisere arbeidsflyten. Det internasjonale Refinish Competence Center (RCC) er også et utstillingsvindu for reparasjonslakkeringbransjen med sine forbindelser til både tilbehørsprodukter og utstyrsprodusenter.

 
Calendrier des stages /
Inscription en formation

Pour participer à une formation, il vous suffit de choisir le lieu et la date qui vous conviennent dans le calendrier de formation que vous pouvez consulter dans les liens en bas de ce texte.

L’inscription en formation se fait via le formulaire d'inscription en ligne (onglet en bas à droite : INSCRIPTION FORMATION) . Le Service formation de BASF FRANCE vous fera parvenir rapidement par e-mail les documents suivants :
     - la convention de formation qu’il vous faudra signer et nous renvoyer sous huit jours
     - le programme détaillé du stage
     - le plan d’accès au centre de formation et la liste des hôtels à proximité
     - la convocation à remettre au stagiaire


Pour des demandes de formation spécifiques, vous pouvez directement appeler le Service Formation au 03 44 77 77 23

 

TRANSPORT - HEBERGEMENT et REPAS

Afin de vous faciliter la recherche d’un hôtel à proximité du centre de formation nous vous communiquons les coordonnées des hôtels les plus proches sur le plan d’accès. Le transport, les frais d’hôtel et les repas du soir sont à la charge de l’entreprise. Le repas du midi se prend en commun, et les frais correspondants sont pris en charge par BASF France.

ANNULATION et ABANDON DE STAGE

Le déroulement d’un stage ne peut être assuré qu’avec un minimum de 3 candidats. Au cas où cet objectif ne serait pas atteint, BASF France se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation. L’entreprise en est informée dans les plus brefs délais, elle peut alors changer sa date de stage ou annuler sa demande d’inscription. Toute session de formation commencée est due dans son intégralité.

FINANCER VOS FORMATIONS

Votre entreprise cotise obligatoirement chaque année pour la formation professionnelle continue des salariés de votre entreprise auprès d’un OPCO « Opérateur de Compétences » : OPCO MOBILITES ; AKTO. 

Les entreprises de moins de 11 salariés ont un budget formation alloué de 1.700 € HT annuel. (Tarifs 2023)

Les entreprises de 11 à moins de 50 salariés. Les actions de formation financées par OPCO MOBILITES le seront suivant les budgets suivants exprimés en HT. (Tarifs 2023)

De 11 à moins de 20 salariés : 2000 € annuel.

De 20 à moins de 30 salariés : 2.300 € annuel.

De 30 à moins de 40 salariés : 2.600 € annuel.

De 40 à moins de 50 salariés : 2.900 € annuel.

 

https://www.opcomobilites.fr/entreprise/financer-mes-formations/connaitre-les-conditions-de-prises-en-charge-financieres/financer-un-plan-de-developpement-des-competences/plan-de-developpement-des-competences-conditions-financieres

 

Le financement des formations concerne les salariés de l’entreprise à l’exception des apprentis.

Les Chefs d’Entreprises Artisanales non-salariés peuvent obtenir le financement des formations auprès du FAFCEA (Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales).

Contactez le FAFCEA par mail : accueil@fafcea.com ou par téléphone au 01 53 01 05 22 ou sur internet.

 

Vous devez faire votre demande de prise en charge auprès de votre OPCO le plus rapidement possible un mois si possible avant le début du stage. Nous vous conseillons de faire votre demande directement sur le site de votre OPCO, pour que votre dossier soit traité au plus vite. La prise en charge qui vous sera accordée peut être partielle ou totale. En outre, vous pouvez demander à votre OPCO une prise en charge en subrogation de paiement : votre OPCO règlera directement les frais pédagogiques à BASF FRANCE et vous n’aurez pas à faire l’avance de trésorerie si la prise en charge est totale, vous n’aurez qu’une partie à régler si la prise en charge est partielle.

FACTURATION et REGLEMENT

A l’issue de la formation : la facture, une copie de la feuille d’émargement signée du stagiaire et du formateur et un certificat de réalisation seront envoyés à l’entreprise ou (et) à l’OPCO si vous faites la demande de subrogation. Le règlement est à adresser à 30 jours date de facture par virement ou par chèque.

 
infoR-M

New skills always at hand.

infoR-M is the online learning platform for body shop managers and painters to stay on top of new skills and knowledge anytime, anywhere. infoR-M is the digital training solution for customers to get detailed information on products, processes, color, and business solutions anywhere and anytime whether it be for everyday repair challenges or for catching up on the latest tips and tricks provided by R-M technicians.

infoR-M offers a systematic, accessible and always up-to-date approach to refinish and technical skills training. Step-by-step instructional videos, eBooks and online tutorials are easy to follow and are cross-referenced to related learning materials.

With infoR-M, body shops that use the R-M refinish coatings and solutions can stay current on preparation, color processes, applications, and finishing and polishing, so that they can deliver the best refinishing paint results to their customers. Even more exciting is that car repair professionals can learn these skills and techniques either on the job or at a time that best suits them.

https://info.rmpaint.com/