R-M tildeles Pierre Potier-prisen | rmpaint
 
 
 
 
 
Nyheter
R-M tildeles Pierre Potier-prisen

BASF får anerkjennelse for sitt bidrag til bærekraftig utvikling med sin lakkserie R-M® eSense

Lakkserien eSense for reparasjonslakkering av biler fra premiummerket R-M® ble tildelt Pierre Potier-prisen i kategorien Process. Denne innovasjonen bruker fornybare råmaterialer I produksjonsprosessen. I tillegg er produktenes tørketider kortet ned i reparasjonsprosessen, og det reduserer både energiforbruk og utslipp av drivhusgasser.

BASFs Coatings-divisjon ble tildelt Pierre Potier-prisen og medalje i kategorien Environmentally-friendly Process for sin R-M eSense billakkserie som dekker alle typer reparasjonslakkering. Til stede under seremonien var Agnès Pannier-Runacher, statssekretær i Frankrikes departement for økonomi, finans og industri. Pierre Potier-prisen deles ut til selskaper i kjemibransjen som driver innovasjon og arbeider kontinuerlig med å forbedre produkter og prosedyrer som en del av satsingen for å beskytte miljøet, og som på den måten fremskaffer løsninger på utfordringene i overgangen til økologisk bærekraft. Pierre Potier-prisen oppmuntrer også til utvikling av økologisk ansvarlige metoder i kjemibransjen.

Innovasjonen av eSense-serien er basert på BASFs Biomass Balance - en tilnærmingsmåte som er utviklet i samarbeid med sertifiseringsorganet TÜV SÜD. Denne tilnærmingsmåten innebærer bruk av fornybare ressurser for å redusere andelen av fossile drivstoffressurser i råmaterialene, helt fra starten av prosessen med produksjon av lakkprodukter. Andelen av fornybare råmaterialer gjenspeiles da i et utvalg av sluttprodukter. Bruken av fornybare råmaterialer, som i dette tilfellet er biogass og bionafta, innebærer at eSense-serien er en del av bio-økonomien.

eSense: bra for biler og for miljøet

Ved å gi karosseriverkstedene muligheten til å oppnå vesentlig kortere produkttørketider under reparasjonsprosessen, kan eSense-serien gi en betydelig reduksjon av energiforbruket og utslippene av drivhusgasser.

“Den utfordringen våre team måtte håndtere gikk ut på å fremskaffe tekniske løsninger for prosessen med reparasjonslakkeringer som er like effektive som standardsystemene, og samtidig oppnå en betydelig forbedring av miljøytelsene. Denne spesifikke egenskapen er helt ny innenfor billakk og gjør eSense-serien til en bærekraftig løsning for bilreparasjoner. I tillegg er det å motta prisen i det året R-M feirer sitt 100-årsjubileum en fantastisk gave,” sier Fabien Boschetti, Managing Director i BASF Coatings Services France.

I praksis vil et karosseriverksted som bruker produkter i eSense-serien til reparasjon av det som tilsvarer 2,5 karosserideler, spare inn 550 gram CO2. Takket være eSense kan karosseriverkstedene nå bruke produkter som gir resultater som tilsvarer eller er bedre enn standardprodukter, og samtidig oppnå overlegne miljøytelser. Denne innovasjonen er også helt i tråd med bileierens ønske om å være en økologisk ansvarlig bilist.

Forsvarlige innovasjoner for en bærekraftig fremtid

Med vår eSense bekrefter BASF sitt engasjement for effektiv, økonomisk og økologisk klimabeskyttelse.

“Klimaendringer er en av hovedutfordringene for samfunnet, og BASF har arbeidet med innovasjon på dette feltet i mange år. Energieffektivitet og bruk av fornybare ressurser er viktige verktøy for å oppnå en kombinasjon av klimabeskyttelse, ressursbevaring og økonomiske fordeler. Denne prisen er en anerkjennelse av BASFs ekspertise på disse feltene. Derfor er jeg meget stolt over å motta prisen, som belønner det harde arbeidet og engasjementet i teamene våre,“ sier Thierry Herning, Managing Director i BASF France.

Pierre Potier-prisen: engasjement for en bærekraftig kjemibransje

Pierre Potier-prisen ble opprettet i 2006 etter initiativ fra det franske departementet for økonomi, finans og industri. Den er sponset av konferansesenteret Maison de la Chimie international i Paris, Frankrike, og av France Chimie, næringslivsorganisasjonen som representerer kjemibransjen, og prisen skal være en anerkjennelse av innovasjoner innenfor kjemisk industri for å støtte bærekraftig utvikling med applikasjoner som er en del av forbrukernes dagligliv. Målsettingen er å oppmuntre utviklingen av økologisk ansvarlige tilnærmingsmåter i bransjen.