R-M lanserer nytt produkt | rmpaint
 
 
 
 
 
Nyheter
R-M lanserer nytt produkt

Klar for R-M® LIGHT FILLER GRÅ P2530?

UV produktinnovasjon for smarte verksteder  

Rask, enkel å bruke og svært produktiv: R-M Automotive Refinish har utviklet en grunnfyller som tørker ved hjelp av solen: R-M LIGHT FILLER GRÅ P 2530. Under en UV-lampe tørker den på veldig kort tid. Deretter kan fylleren bearbeides uten avkjølingstid. Dette sparer både tid og energi, og krever også mindre materiale, ettersom grunnfylleren kan påføres direkte på metall uten grunning. LIGHT FILLER GRÅ P 2530 er en enkomponent fyller som ikke krever herder eller tynner. Den kan helles direkte fra boksen til sprøytepistolen. R-M: Perfection made simple.

Når det gjelder produktinnovasjoner tror R-M på enkel håndtering, høyere produktivitet og dynamiske egenskaper. “Med LIGHT FILLER GRÅ P 2530 introduserer R-M en grunnfyller som er tilpasset markedets aktuelle behov”, sier Yvonne Hofbauer, R-M-tekniker i Tyskland, som er det nye ansiktet i den europeiske produktlanseringen. Andelen av småreparasjoner i verkstedenes ordrebøker øker. LIGHT FILLER GRÅ P 2530 er spesielt utviklet for mindre reparasjoner, ogrunnfylleren er derfor det ideelle verktøyet for reparasjoner som foretas i forberedelsesområdet.

Tørker med solens energi

"Ikke stå stille, tenk nytt!" er dagens mantra. Det som skiller LIGHT FILLER GRÅ P 2530 fra de andre produktene er den raske, ukompliserte tørkingen under UV-lampen. Ultrafiolett lys er elektromagnetisk stråling som er usynlig for det mennekelige øye og som har en frekvens som er høyere enn det fiolette lyset. Det deles inn i undergruppene A, B og C, hvorav UVA-lyset har de største fordelene i forhold til de ansattes sikkerhet. Det er den mest skånsomme typen av ultrafiolett stråling, lik den som forekommer i sollys. Lakkererne trenger derfor ikke å bruke spesielt beskyttelsesutstyr. Det er nok å bruke hansker og briller med ultrafiolett beskyttelse.

Men "kald" tørking under ultrafiolett lys har enda flere fordeler. Den lave temperaturutviklingen betyr at risikoen for for eksempel deforme plastdeler er veldig lav. Dette gjør LIGHT FILLER GRÅ P 2530 til det foretrukne produktet for påføring på plast. Etter tørking kan grunnfylleren slipes med det samme, uten avkjølingstid. Det er ingen ventetid, noe som betyr at lakkereren kan begynne å arbeide med materialet med det samme.

Bare fordi det er enklere

Ønsket om mindre kompleksitet er også en pådriver i lakkeringsbransjen. Moderne produktsystemer må kunne brukes universelt. Derfor har LIGHT FILLER GRÅ P 2530 ikke behov for tidkrevende blanderutiner med herder og tynner. Grunnfylleren er enkomponent, og er svært enkel å bruke. Dette gjør det mulig å helle grunnfylleren direkte fra boksen over i pistolen. På den måten sparer man både tid og materiale, siden LIGHT FILLER GRÅ P 2530 kan brukes om igjen hvis den oppbevares i en lystett beholder. Materialet har en brukstid på opptil 12 måneder.

Resultatene kan ses tydelig under påføringen. LIGHT FILLER GRÅ P 2530s høye tørrstoffinnhold gjør det mulig å bygge høye sjikt uten fare for at sjiktet kollapser senere. Risikoen for at kantsoner vil synes er derfor veldig liten.

Et av R-Ms prinsipper er å bruke innovative løsninger for å sikre at verkstedene kan arbeide bærekraftig og dynamisk.

R-M: Perfection made simple