Råd for R-M blandemaskiner under midlertidig stans | rmpaint
 
 
 
 
 
Nyheter
Råd for R-M blandemaskiner under midlertidig stans

I disse utfordrende tider kan kanskje noen av dere vurdere å legge ned driften midlertidig. Vi vet at dette er en utrolig vanskelig beslutning, og vi tenker på deg og dine ansatte og selvfølgelig familien deres i løpet av denne perioden. For å gi deg trygghet deler vårt team fra R-M Norge sin beste praksis for å holde utstyret godt ivaretatt - og for å få det til å fungere problemfritt etter at avslutningen er avsluttet. *

For FAS Vario-maskiner

Hvis du bruker en FAS Vario, kan denne stilles i auto-modus, og den vil røre automatisk hver 12. time. For å sjekke at det er i auto-modus, se på kontrollpanelet (av / på-brytere), det vil være et grønt lys som vises. Hvis det grønne lyset lyser hele tiden, er maskinen satt til manuell; hvis det grønne lyset blinker, er det satt til automatisk modus.

For å tilbakestille maskinen fra manuell til auto, kan du slå av strømmen ved strømforsyningen, og etter at strømforsyningen er slått på igjen, bør den automatisk gå til automatisk modus (grønt lys blinker). Hold alternativt både start- og stoppknapper samtidig til det grønne lyset begynner å blinke. Dette vil også tilbakestille maskinen til automatisk omrøringsmodus.

For forskjellige modeller eller strømstans

Hvis maskinen din er en annen modell, eller hvis strømmen vil være slått av i avstengningsperioden, bør basen røres en gang i uken. Etter avslutning og når virksomheten starter opp igjen, bør basen røres to ganger før farger blandes.

Base og grunningsfyllere

R-Ms baser er veldig stabile og vi ber derimot å passe på at blanderommet eller lager ikke kommer under frysepunktet. Hvis basen ikke kan røres minst en gang i uken, bør eventuelle grunningsfyllere (hvis aktuelt) installert på maskinen fjernes før omrøring. Primerfyller har en tendens til å legge seg mye raskere enn fargetone-baser og kan være vanskelig å røre etter en lengre periode med inaktivitet.

Vårt tips: Sjekk holdbarheten til noen av basene for å se om de utløper i løpet av nedstengningsperioden, da dette ikke vil være det første i folks tanke når alle kommer tilbake til jobb. Disse retningslinjene gjelder for basene i Onyx HD, Uno HD og Graphite HD.

Vi håper du finner dette rådet nyttig. Vi vil fortsette å støtte kundene våre i løpet av denne perioden, send gjerne mail til din kontakt da det er noe redusert arbeidsdager hos enkelte.

 

* Vær oppmerksom på at informasjonen ovenfor er rådgivende og kun ment som en retningslinje. BASF kan ikke holdes ansvarlig for tilstanden til lakk etter en periode med stans.