Program for success | rmpaint
 
 
 
 
 
Verbeteren
 
Ontwikkelen
 
Management seminars
 
TopScan

Zichtbaar maken van verbeteringsdoelen

Nieuwe producten, nieuwe lakmaterialen, nieuw equipment en veranderende werksystemen zijn in het autoschadeherstelbedrijf aan de orde van de dag. Door het schadeherstelproces in kaart te brengen en te spiegelen aan de ideaalsituatie, worden verbeteringsmogelijkheden vaak direct zichtbaar. Soms gaat het om grote veranderingen in het werkproces, dan weer zijn het kleine, minder spectaculaire aanpassingen. Echter altijd beïnvloeden andere methoden ongemerkt het productieproces. TopScan is een uitgebreide controle op aanwezigheid en juist functioneren van middelen, materialen en procedures.

Doel

Door metingen, observatie en interview zichtbaar maken van verbeteringsdoelen. Met TopScan worden aspecten die direct invloed hebben op productiviteit en efficiency systematisch gecontroleerd.

TopScan

Het volgende wordt in TopScan beoordeeld:
     - capaciteit
     - kennis
     - veiligheid
     - spuitcabine
     - kleurinformatie
     - mengkamer
     - documentatie
     - perslucht
     - voorbewerking
     - producten
     - equipment

Werkwijze

Een speciaal getrainde R-M specialist voert metingen uit en vult daarbij diverse vragenlijsten in voor items als energie, kennis, droogmethoden, schuurlijn, kleursysteem, productenpakket en spuitapparatuur. Alle details die invloed hebben op het productieproces en de efficiency worden bekeken of gemeten. Zo wordt bijvoorbeeld de spuitcabine niet alleen beoordeeld op droogtijden en algehele staat van onderhoud, maar wordt ook gekeken naar frequentieregeling, warmteterugwinning en geschakelde venturi blaassystemen. Verbeteringsvoorstellen worden in een actielijst samengevat. Hierbij worden de belangrijkste potentiële verbeterpunten doorgerekend op haalbaarheid door de investering en opbrengsten in relatie te brengen tot uw werkaanbod en specifieke bedrijfssituatie.

Effect

Door uitvoering van TopScan heeft u niet alleen een beeld of mensen, middelen en materialen in de afdeling voorbewerking en spuiterij up to date zijn, maar is ook duidelijk wat de belangrijkste verbeterpunten zijn. De onderbouwing, wat een verbeterpunt kost en wat het oplevert, maakt het eenvoudiger de voor u belangrijkste investeringsbeslissing te nemen.

Tijdsduur

- Minimaal een dag op locatie
- Uitwerken van rapportage
- Presentatie aanbevelingen

   
  Mini Audit

  Snelle check van producten en equipment

  Mini Audit is een snelle check van producten en equipment in de werkplaats zonder gedetailleerde metingen en analyses. Mini Audit biedt u de mogelijkheid om producten en equipment te controleren, te beïnvloeden en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Om werksystemen, producten en equipment up to date te houden is het verstandig om Mini Audit jaarlijks uit te laten voeren.

  Doel

  Met hulp van Mini Audit heeft u snel een beeld van de voorwaarden die nodig zijn om voorbewerking en spuiterij efficiënt te laten functioneren.

  Mini Audit

  De volgende onderdelen worden in Mini Audit gecheckt:
       - spuitcabine
       - kleurinformatie
       - mengkamer
       - documentatie / producten
       - voorbewerking
       - equipement
  In Mini Audit is een verkorte checklist voor aspecten als producten en materialen. Opgenomen zijn onderwerpen als: productaanbod, houdbaarheid producten, gereedschappen en schuurstappen binnen het reparatieproces.

  Werkwijze

  Mini Audit wordt door de Technisch Applicatiespecialist van R-M uitgevoerd. Naast een korte check van de diverse onderdelen wordt een actielijst met aanbevelingen opgesteld. De actielijst wordt met het schadeherstelbedrijf doorgenomen en is basis voor het doorvoeren van de aanbevelingen.

  Effect

  Door uitvoering van Mini Audit heeft het schadeherstelbedrijf snel een beeld of mensen, middelen en materialen in de afdeling voorbewerking en spuiterij up to date zijn.

  Tijdsduur

  Een dagdeel inclusief opstellen van de actielijst.

    
   Financiële analyse

   Aanbevelingen over strategische keuzes

    

   R-M’s Financiële Analyse legt de link tussen de cijfers uit de boekhouding en het schadeherstelproces, tevens vormt het een uitstekende basis om te bepalen waar het bedrijf nu staat en om noodzakelijke veranderingen in te zetten. In de huidige markt is het van essentieel belang om uw kostprijs te kennen en te weten waar de rendementen verbeterd kunnen worden. De Financiële Analyse is een bedrijfsdoorlichting op basis van cijfers van het bedrijf zelf, die vergeleken worden met kengetallen binnen de autoschadebranche. Gekeken wordt naar de belangrijkste processen in het schadeherstelbedrijf, te weten het verkopen van uren en het in- en verkopen van onderdelen. Het resultaat hiervan is een rapportage met aanbevelingen over onder andere strategische keuzes voor nu en de toekomst.

    

     
    Design

    Om succesvol te zijn heeft uw autoschadeherstelbedrijf een strategische organisatie nodig

    Als een geïntegreerde module binnen Programs For Success is Design een dienst op maat, toegespitst op het ontwerpen en inrichten van uw volledige autoschadeherstelbedrijf. Mocht u nieuwbouw overwegen of een uitbreiding, verbouwing of reorganisatie van uw bestaande autoschadeherstelbedrijf, dan kunt u tijdens dat project op R-M rekenen. We bieden u een ongeëvenaarde organisatie van uw werkprocessen op de locatie plus de controle over toekomstige ontwikkelingskosten.

    Wat zijn de voordelen van werken met R-M?

    De Management Consultants van het R-M-team zijn ervaren en worden regelmatig bijgeschoold; ze weten alles van ons vak, het reilen en zeilen van een autoschadeherstelbedrijf, inclusief de beperkingen en behoeften van een dergelijk bedrijf. Door operationele drukte heeft u misschien niet de tijd die nodig is om het bedrijf voortdurend te blijven ontwikkelen.

    De missie van de R-M Management Consultant is u te helpen de ontwikkeling in goede banen te leiden, om de beste werkprocessen te definiëren, onnodige personeelsinzet te beperken, de juiste apparatuur te kiezen en op strategische locaties te plaatsen en de productie van het schadeherstelbedrijf te optimaliseren. De R-M Management Consultant is een betrouwbare persoon die u terzijde staat bij het verzamelen van de gegevens die van belang zijn voor het uitwerken van eventuele verbetervoorstellen.

    Welke fasen kent Design?

     

    Design berust op een tienfasenplan.
         1 Analyse van uw behoeften.
         2 Berekening van het soort reparaties en de capaciteit.
         3 Onderzoek naar de menselijke kant van het schadeherstelbedrijf
            (aantal monteurs, managers, administratieve en commerciële
            medewerkers, etc.).
         4 Onderzoek naar de fysieke eigenschappen (aantal werkplekken,
            kantoorruimte, vloeroppervlakte, etc.).
         5 Onderzoek naar de mogelijkheden van de belangrijkste
            productiemiddelen en equipment (aantal en type spuitcabines).
         6 Organisatie van het autoschadeherstelbedrijf en voorleggen
            van 2D-plannen.
         7 Voorleggen van 3D-beeldmateriaal.
         8 Voorleggen van een volledig overzicht van de equipment.
         9 Kostenraming van het totale project.
         10 Financiële beoordeling.

    De exacte gegevens van het Design-voorstel hangen af van uw verzoek.
    De R-M Management Consultant streeft ernaar om samen met u al uw belangen winstgevend te maken!

     

      
     FLEX-REPAIR

     HERSTEL GEMAKKELIJK COSMETISCHE SCHADES!

     Het aandeel cosmetische schades in de dagelijkse praktijk van het schadeherstelbedrijf stijgt. Maar kan uw schadeherstelbedrijf zo winst blijven maken? Ja, dit kan, dankzij R-M's innovatieve FLEX-REPAIR concept. Als onderdeel van het service-aanbod van Programs For Success, ondersteunt FLEX-REPAIR schadeherstelbedrijven bij het nog flexibeler organiseren van hun werkstromen. Het concept draait om ‘multi workplaces’, waarin dergelijke reparaties gemakkelijk af te handelen zijn, aangezien alles op één plek staat. De voertuigen hoeven niet langer te worden verplaatst en bepaalde stappen kunnen in zijn geheel worden overgeslagen. Dit betekent dat één enkele medewerker de gehele opdracht kan uitvoeren.

     Nog flexibelere werkprocessen

     DIT IS FLEX-REPAIR:

     Wat heeft u nodig? Met FLEX-REPAIR werkt een R-M consultant samen met uw schadeherstelbedrijf om te bepalen of u genoeg cosmetische schades herstelt om een multi workplace de moeite waard te maken.

     • Hoeveel moet u investeren? De consultant stelt vast wat u moet aanschaffen om FLEX-REPAIR te kunnen implementeren. En minstens zo belangrijk: hoe snel de investering zich uitbetaalt!

     • Wat adviseren we? De R-M consultant presenteert een algehele evaluatie van de verschillende items die geanalyseerd zijn. Gebaseerd op deze evaluatie, ontwikkelt de consultant een specifiek plan met de beste manier om het advies te implementeren.

     • Hoe wordt FLEX-REPAIR geïmplementeerd? De consultant ondersteunt uw schadeherstelbedrijf bij het selecteren van de benodigde equipment. Dan wordt de equipment geïnstalleerd. Het personeel van het schadeherstelbedrijf krijgt speciale training in zowel de technieken die in de multi workplace toegepast worden als de commerciële aspecten ervan. R-M monitort de implementatie van FLEX-REPAIR om het succes te meten en ervoor te zorgen dat dit succes blijvend is.

     Bekijk de video:
     R-M FLEX-REPAIR: één werkplek, één medewerker, één dag herstel

      

       
      Optimaliseren
      bedrijfsprocessen

      Inhoud

      Om ervoor te zorgen dat uw autoschadeherstelbedrijf in de huidige markt met zijn steeds fellere concurrentie winstgevend kan blijven, zijn voortdurende verbeteringen van de bedrijfsprestaties van cruciaal belang. Ondersteund door professionele adviseurs, met ervaring uit de wereld van het autoschadeherstelbedrijf, heeft R-M een specifiek seminar ontwikkeld waarmee u gegarandeerd zult profiteren van aanzienlijke verbeteringen in de activiteiten van uw autoschadeherstelbedrijf.

      Module 1 van de management seminars is gebaseerd op de theorie over het functioneren van een autoschadeherstelbedrijf, inclusief optimalisatie van het autoschadeherstelbedrijf/de spuiterij en basisindicatoren. Daarnaast gaat module 1 ook in op personeelsmotivatie en de rol van receptionisten, monteurs en de manager van het autoschadeherstelbedrijf.

      Doelstellingen

      De deelnemers moeten een volledig inzicht krijgen in de algehele gang van zaken binnen het autoschadeherstelbedrijf, van een efficiënt gebruik van de juiste apparatuur en processen, workflow- en ruimteoptimalisatie, tot arbeid, motivatie en winstgevendheid.

      Doelgroep

      Deelnemers uit allerlei deelgebieden van de branche, zo kunnen onder andere eigenaren en managers van autoschadeherstelbedrijven, werkplaatschefs en leidinggevenden hun voordeel doen met dit seminar.

      Voordelen

      De management seminars van R-M zijn zo ontwikkeld dat ze voldoen aan de allerhoogste onderwijsnormen, zodat de deelnemers inzicht krijgen in de onderlinge afhankelijkheid tussen het reparatieproces en de organisatie ervan; bovendien kunnen de deelnemers samenwerken en ervaringen uitwisselen over het verbeteren van de processen in het autoschadeherstelbedrijf en de spuiterij.

        
       Beheren
       van kengetallen

       Inhoud

       Dit seminar brengt de kennis en ervaring van gerespecteerde adviseurs uit de branche bijeen om zo het management van autoschadeherstelbedrijven te helpen de efficiency en winstgevendheid van hun bedrijven te verbeteren door het managen van operationele prestaties en KPI’s.

       Dankzij de combinatie van theorie en praktijkopdrachten kunnen de deelnemers KPI’s vaststellen en monitoren, waardoor ze de beste manier van werken uit de bedrijfstak kunnen toepassen op het reparatieproces.

       Doelstellingen

       Deelnemers die het seminar met succes voltooien, hebben volledig inzicht verworven in de kritische prestatie indicatoren en kunnen deze toepassen in hun bedrijf. Het seminar laat zien hoe praktische toepassing van KPI's op de belangrijkste processen binnen het autoschadeherstelbedrijf de winstgevendheid van het bedrijf zal beïnvloeden.

       Doelgroep

       Tot de beoogde doelgroep behoren eigenaren en managers van autoschadeherstelbedrijven en werkplaatschefs. Zakelijke kennis van de financiële aspecten van het autoschadeherstelbedrijf en van hoe de diverse kernonderdelen van het bedrijf samenwerken is nuttig en het is des te waardevoller als de deelnemers ook module 1, ‘Optimaliseren van bedrijfsprocessen’, hebben gevolgd.

       Voordelen

       De management seminars van R-M zijn zo ontwikkeld dat ze voldoen aan de allerhoogste onderwijsnormen, zodat de deelnemers kunnen samenwerken, ervaringen uitwisselen over het verbeteren van de processen in het autoschadeherstelbedrijf en de spuiterij en inzicht krijgen in hoe ze hun bedrijf met behulp van KPI’s kunnen monitoren en verbeteren.

         
        Introductie
        in marketing

        Inhoud

        In de huidige markt waarbij onderscheidend vermogen ten opzichte van uw concurrentie steeds belangrijker wordt, is succesvolle marketing van uw autoschadeherstelbedrijf van zeer groot belang. Het marketingteam van R-M heeft daarom een training ontwikkeld waarin de belangrijkste aspecten van eigentijdse marketing aan bod komen. Dit gebeurt op een heldere en eenvoudig te begrijpen wijze, zodat directie en medewerkers van het autoschadeherstelbedrijf vervolgens in staat zijn om zelf een succesvolle marketingcampagne te initiëren en uit te voeren.

        In dit seminar komt aan bod wat marketing is, wat het voor uw bedrijf kan betekenen en hoe u een marketingstrategie ontwikkelt. Bovendien komen de volgende onderwerpen aan de orde: uitvoeren van een marktanalyse, bepalen van uw doelmarkt door middel van klantanalyse en het bepalen van de positie van uw bedrijf in de lokale markt en verzorgingsgebied. Ook de concurrentie komt aan bod. De training omvat de principes van marketing, de vijf ‘p’s’ uit de marketingmix, communicatie, kernboodschappen, planning en samenwerking met reclamebureaus.

        Doelstellingen

        In deze training komen – uiteraard gebaseerd op de praktijk – de nieuwste marketingtechnieken aan de orde. Het geeft medewerkers die betrokken zijn bij de promotie van uw bedrijf de vaardigheden die nodig zijn om de markt te kunnen analyseren en een stap-voor-stap marketingactieplan te ontwikkelen waarmee uw bedrijf zijn voordeel kan doen.

        Doelgroep

        Vanuit het autoschadeherstelbedrijf kunnen eigenaren, managers en commerciële medewerkers deelnemen. De training stelt iedereen in staat om de principes van marketing te begrijpen om daarmee nieuwe mogelijkheden en kansen te kunnen identificeren om het bedrijf verder te laten groeien.

        Voordelen

        De managementtraining is ontwikkeld volgens een wetenschappelijk principe. De cursisten worden volgens dit principe in staat gesteld om met elkaar samen te werken en marketingervaring uit te wisselen. Autoschadeherstelbedrijven leren om concurrerender te werken, nieuwe klanten aan te trekken en hun imago als professioneel bedrijf nog verder te verstevigen.