Program for success | rmpaint
 
 
 
 
 
Verbeteren
 
Ontwikkelen
 
Management seminars
 
TopScan

 

Principe:
Is mijn werkplaats zo doeltreffend mogelijk georganiseerd?
Beschikken mijn arbeiders over goed materiaal?
Beschikken zij over voldoende kennis?
Kunnen bepaalde kwaliteitsproblemen vermeden worden?

Doelstellingen:
In detail analyseren van de beschikbare uitrusting en het gereedschap en voorstellen doen ter verbetering van de productiviteit.

Beschrijving:
Volgende elementen zullen onderzocht worden:

- Werkzones: uitrusting, netheid, is het personeel in staat om de beschikbare uitrusting met kennis van zaken te gebruiken?
- Paint Related Products, beschikbare producten, organisatie, werkmethoden etc.
- Laboratorium: lichtsterkte, uitrusting, orde, is het conform met alle wettelijke voorschriften?
- Prestatie van de spuitcabine(s): lichtintensiteit, luchtsnelheid en temperatuurcurve.
- Persluchtsysteem: kwaliteit, filtering, luchtvochtigheid
- Veiligheid en gezondheid: aanwezigheid en gebruik van veiligheids- en gezondheidsuitrusting.

Deze module stelt concrete verbeteringsacties voor om de productiviteit in uw carrosserie te verhogen of uw kosten te verminderen.   
  Planning

   

  Principe:
  Hoe kan ik mijn activiteiten (afspraak/huurwagen/reparatie) beter plannen zodat ik meer reparaties kan doen met dezelfde beschikbare middelen?

  Doelstellingen:
  U helpen om zo optimaal mogelijk te plannen in functie van de reparatiecapaciteit van uw carrosserie.

  Beschrijving:
  - Analyse van de huidige planningsaanpak: methode, redenen, doel
  - Analyse van de capaciteit: werkvolume, productiviteit, doeltreffendheid
  - Actieplan met de te implementeren verbeteringspunten
  - Implementatie van de module 'Planning'
  - Werkplaatsplanning: bestaande voorbeelden, introductie van tools voor interne communicatie

    
   SCOPE

    

   Principe:
   Een continu verbeteringsaanpak begint bij een georganiseerde en ordelijke werkruimte en de implementatie van goede organisatiepraktijken.

   Doelstellingen:
   Het resultaat laat zich evenzeer meten in productiviteit als in tevredenheid van het personeel ten aanzien van de inspanningen die het heeft geleverd om de werkomstandigheden te verbeteren (productiviteit en kwaliteit van het werk)

   Beschrijving:
   Betrekken van het team bij de invoering van een '5S'-aanpak in het laboratorium en in de voorbereidingszones

   1. Seiri: orde, het nutteloze schrappen
   2. Seiton: ontstoffen, reinigen
   3. Seiso: opruimen: toepassing van het "zone 30"- principe
   4. Seiketsu: standaardiseren
   5. Shitsuke: strikte opvolging

     
    Routing en Design

    Om succesvol te zijn heeft uw carrosseriebedrijf een strategische organisatie nodig

    U bouwt, vergroot, verandert of reorganiseert uw carrosserie?

    Doelstellingen:
    Het begeleiden van uw bouwproject om samen met u:
    a) de ideale workflow te bepalen
    b) de juiste uitrusting te kiezen
    c) de juiste routing te organiseren
    d) de totale efficiëntie van uw werkplaats te verbeteren

    Beschrijving:
    1) Analyse van uw noden en wensen
    2) Berekening van het reparatiepotentieel
    3) Bestudering van de menselijke dimensie van de werkplaats (aantal technici, managers, administratieve en commerciële personeelsleden)
    4) Bestudering van de fysieke dimensie (aantal werkzones, kantoorruimte, oppervlakte van de site,...)
    5) Bestudering van het noodzakelijk equipment (aantal en types van spuitcabines)
    6) Organisatie van de werkplaats met uitgetekende routing
    7) Opstellen van een checklist met noodzakelijke uitrusting
    8) Berekening van de totale geschatte kostprijs van uw project

     
    ATEX

     

    Principe:
    Werken uw arbeiders met verdunningsmiddelen, oplosmiddelen, ... ? Dan zijn ze blootgesteld aan de risico's die gepaard gaan met explosieve omgevingen. U bent bijgevolg onderworpen aan de Europese ATEX-richtlijnen ('Ontploffingsgevaar').
    Deze wetgeving is verplicht sinds 2006.

    Doelstelling:
    Door het ATEX-rapport kunnen de maatregelen worden opgelijst, die er in uw onderneming getroffen moeten worden om de ontploffingsrisico's te vermijden of te beperken. Dit gebeurt door een bureau dat gespecialiseerd is in dit type van ATEX-analyse.

    Beschrijving:
    - Controle op de risicozones: spuitcabine, laboratorium, opslag van producten
    - Opstellen van een zoneringsplan
    - Opstelling van het Explosieveiligheidsdocument (EVD): lijst van te implementeren verbeteringen

      
     Workflow

      

     Principe:
     Bij elke stap van het reparatieproces zijn verschillende actoren betrokken en komen er verschillende administratieve stromen kijken. Hoe kan ik dit procesgeheel verbeteren, vereenvoudigen en standaardiseren?

     Doelstellingen:
     Vereenvoudigen, verbeteren en structureren van de verschillende stappen waaruit de reparatie van een voertuig bestaat om doeltreffender en rationeler te kunnen werken.

     Beschrijving:
     De BASF-consultant zal samen met de leden van uw team de volgende stappen overlopen, alsook de manier waarop ze beheerd worden:
     - Verwerking van de Informex-opdracht
     - Taken in verband met de inspectie-afspraak
     - Planning afspraak en huurwagens
     - Taken in verband met het onthaal van de klant
     - Reparatie: interne communicatie, administratie naar werkplaats
     - Planning beschikbare middelen, werkplaats
     - Beheer van de bestellingen en vervangstukken
     - Levering,...

     Op basis van deze analyse stellen we u concrete acties voor om uw organisatie doeltreffender te maken.

      
     Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

      

     Principe:
     Hoe verder gaan dan de befaamde "bottom line" bij de analyse van de performantie van mijn carrosserie?
     Hoe de rentabiliteit en productiviteit van mijn bedrijf opvolgen?
     Hoe mezelf situeren in vergelijking met de beste carrosseriebedrijven van België?
     -> Cijfermatig onderbouwen van het statement "time is money"

     Doelstellingen:
     - Een rationele kijk geven op de prestatie van uw organisatie
     - U situeren in verhouding tot de best presterende carrosseriebedrijven
     - Implementeren van concrete acties om uw rentabiliteit te verbeteren

     Beschrijving:
     - Toelichting bij de belangrijkste productie-indicatoren (prestatie-indicatoren) van een carrosserie.
     - Analyse van de productiecijfers van uw carrosseriebedrijf.
     - Invoering van een dashboard met betrekking tot de operationele prestatie van uw carrosserie.
     - Invoering van een actieplan voor het verhogen van uw rentabiliteit.


      
     OPLEIDING KLANTENONTHAAL

      

     Principe:
     Ik wil het onthaal van mijn klanten professionaliseren, bepaalde administratieve taken aan de receptionist(e) overdragen, ervoor zorgen dat mijn team meer reparaties verkoopt.

     Doelstellingen:
     Formaliseren, vereenvoudigen, structureren van de manier waarop de klant ontvangen wordt en waarop zijn dossier door uw interne dienst behandeld wordt. Ervoor zorgen dat uw receptionist(e) een verkoper van uren wordt.

     Beschrijving:
     Deze module helpt u om het volledige administratieve proces binnen uw bedrijf te verbeteren: vanaf het eerste klantencontact tot aan het afleveren van het gerepareerde voertuig. Er wordt stilgestaan bij verbetering van de klantenperceptie bij het realiseren van additionele verkopen en bij het automatiseren van bepaalde procedures, wat u een flinke tijdbesparing zal opleveren.

     Voorbeelden:
     - Structureren van de communicatie (bevestiging van afspraak) met de klant
     - Verbeteren van de klantperceptie: 'verkopen' van de gratis diensten
     - Het principe van een interactief onthaal en additionele verkopen

      
     Marketing

     Principe:
     Ik wil mijn marketingbudget optimaliseren en nieuwe klanten werven via verschillende kanalen: internet, pers, evenementen,...

     Ik wil mijn bestaande klantenbasis aan mij binden en er meer inkomsten uit halen.

     Doelstellingen:
     U begeleiden bij de creatie van een marketingplan op maat van uw carrosserie en de door u beoogde klanten.

     Beschrijving:
     1. Identificeren van de sterke punten, de zwakke punten, de kansen en de bedreigingen voor uw carrosserie
     2. Identificeren van de potentiële klanten in uw regio
     3. Oplijsten van de verschillende klassieke marketingacties
     4. Bepalen van een internetstrategie
     5. Afsluiten met de uitwerking van uw marketingplan