Programs For Success
R-M:s Programs For Success är ett verktyg med en samling affärsanalyser som gör det möjligt att förbättra effektiviteten och lönsamheten i verkstaden. Verktyget är utformat så att alla verkstäder, oavsett storlek, kan göra en analys av sin verksamhet i samarbete med R-M. De olika modulerna ger praktisk information och rekommendationer om vad som kan göras för att höja nivån och kvalifikationerna hos personalen, och vilken utrustning som är bäst att använda. Programs For Success må vara ett rätt avancerat program, men man behöver ingen akademisk examen för att använda sig av det.