DISCLAIMER

 

 

1Webbplatsen drivs av BASF och alla rättigheter tillhör BASF.
 
2Webbplatsen och mjukvaran som är tillgänglig på denna webbplats tillhandahålls användaren "som den är" och utan garantier eller föreställningar av något slag (uttryckligt eller underförstått) eller något ansvar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. BASF ansvarar inte för eventuella skador som orsakats av eller i samband med användningen av sajten, förutom i försiktighetsbrott. Under alla omständigheter är BASF inte ansvarig för och fårnskriver sig ansvar för eventuella indirekta, oavsiktliga, följdskador och särskilda skador som orsakats av eller i samband med användningen av denna sajt.
 
3All produktinformation eller annan information som publiceras via webbplatsen är enligt BASFs bästa kunskaper korrekta. All sådan information ska emellertid inte, så långt som lagligt tillåten, skapa någon garanti eller representation av något slag eller något ansvar för BASF och fråntar inte användaren ansvar från att utföra egna undersökningar och test.
 
4BASF: s Allmänna Försäljningsvillkor ändras inte av Webbplatsen, dess innehåll, material och information, om inte annat uttryckligen anges skriftligen.
 
5Utan ansvar kan BASF utan föregående meddelande, utan föregående meddelande, ändra och / eller avbryta driften av hela eller delar av denna webbplats och tar inget ansvar för att säkerställa att webbplatsen ä ruppdaterad.
 
6Länkar till tredje parts webbplatser ("hyperlänkar") utgör inte någon godkännande av sådana tredje parts webbplatser av BASF och BASF ansvarar inte för tillgängligheten av dessa webbplatser eller deras innehåll. Hyperlänken till dessa webbplatser används på användarens egen risk.
 
7
Eventuella påståenden eller juridiska frågetecken som är förknippade med Webbplatsen eller dess användning ska regleras och tolkas i enlighet med Tysklands lagar, med undantag för principiella konflikter i lagen.