Våra kulörmatchnings-system
Medan fordonens form och prestanda verkar närma sig varandra allt mer, kommer det varje år ut cirka 1000 nya kulörer från bilindustrin. Vid sidan av utformningen av fordonens interiör är kulören ofta den enda möjligheten kunden har att skapa individualitet, och trenden är ökande. Industrin förutsäger till och med kulörer för framtiden. R-M erbjuder redan oumbärliga hjälpmedel med trendsättande kulörmatchningssystem. Till exempel Color Explorer och Colormaster låter dig möta framtida utmaningar med lätthet.